Sekretesspolicy

I den här sekretesspolicyn hittar du information om hur personuppgifter behandlas av Moccamaster Nordic AS (”Moccamaster”), Bjørnveien 7 B, 0774 Oslo.

1. Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla våra tjänster, t.ex. Moccamasters 10-åriga garanti och vårt nyhetsbrev, måste vi behandla vissa personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postuppgifter.

2. Varför behandlar vi personuppgifter?

2.1. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig

Moccamaster hanterar alla personuppgifter i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

Vi använder en lösning från Cognito som uppfyller kraven i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Lösningen används för att behandla garantier och prenumerationer samt för att skicka ut vårt nyhetsbrev via e-post och SMS. För att vi ska kunna lagra din garanti och koppla den till rätt person samt kunna skicka e-post till dig som prenumerant måste du ange namn, e-postadress och telefonnummer samt månad och år då du köpte produkten.

Cognito loggar och registrerar statistik över all användaraktivitet i samband med vårt nyhetsbrev. Det registreras exempelvis hur många gånger nyhetsbrevet öppnas, hur många klick länkarna i nyhetsbrevet får, hur många prenumeranter som avregistrerar sig och hur många e-postmeddelanden som skickas tillbaka till oss.

Moccamaster behandlar endast personuppgifter i den utsträckning som krävs för att hantera den tilläggsgarantin och villkoren i det avtal som ingås. Vår behandling av personuppgifter vilar på två olika rättsliga grunder: i) samtycke, i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen artikel 6.1a, vilket är den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter när vi skickar dig nyhetsbrevet, och ii) det avtal som du har ingått med oss (se allmänna dataskyddsförordningen artikel 6.1b), vilket utgör grunden för uppgiftsbehandling i samband med garantin.

Cognito är personuppgiftsbiträde för Moccamaster, och vi har ingått ett avtal om detta med dem.

2.2. Vi behandlar personuppgifter i marknadsföringssyfte

Syftet med denna behandling är att nå ut till befintliga, potentiella och framtida kunder i syfte att marknadsföra Moccamasters tjänster. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev samtycker du till vår behandling av dina uppgifter (allmänna dataskyddsförordningen artikel 6.1a).

3. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. För mer information, se vår cookiepolicy.

4. Säkerhet

Vi har vidtagit dokumenterade tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att alla personuppgifter behandlas med en säkerhetsnivå som motsvarar risken, inklusive exempelvis åtgärder för att skydda uppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och integritet.

5. Mottagare av dina personuppgifter och användning av underleverantörer

Dina personuppgifter lagras i en molnbaserad databas inom EU och är endast tillgängliga för Moccamaster och vårt personuppgiftsbiträde, Cognito, som hanterar databasen. Ingen annan part har tillgång till dina personuppgifter.

Moccamaster hanterar personuppgifter i enlighet med vad som anses vara god praxis och i enlighet med gällande krav, lagar och riktlinjer utfärdade av myndigheterna.

De personuppgifter vi samlar in används endast av Moccamaster och vårt personuppgiftsbiträde. I vissa fall överförs de till Moccamasters internationella enheter. Vi har dock vidtagit lämpliga administrativa, tekniska och fysiska åtgärder som garanterar säkerheten, och skyddar dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, modifiering eller förstörelse.

Inga personuppgifter behandlas utanför EU/EES.

6. Dina rättigheter

Som registrerad Moccamaster-kund har du rätt att kontakta oss för att begära åtkomst till, rättelse av och/eller radering av personuppgifter som rör dig.

Om du upptäcker att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga kan du själv ändra eller korrigera dem via länken i vårt nyhetsbrev. Via länken öppnas dina inställningar. Du kan också kontakta oss direkt be oss korrigera uppgifterna åt dig. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter överförs till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig.

När det gäller den behandling som baseras på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

7. Hur länge lagrar vi personuppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för det syfte för vilket de samlades in. Vi lagrar inte uppgifterna längre än så, om vi inte har någon annan rättslig grund att behandla dem.

8. Dina rättigheter i samband med garantin

När du registrerar din Moccamaster-produkt för att få den 10-åriga garantin samtycker du till att vi lagrar ditt namn, ditt mobilnummer och din e-postadress i vår databas. Uppgifterna lagras tills du begär att de ska raderas. Du kan själv säga upp din prenumeration på vårt nyhetsbrev med hjälp länken för avregistrering som finns med i varje nyhetsbrev. Observera att du förlorar den 10-åriga garantin om du avbryter prenumerationen på nyhetsbrevet.

9. Kontakta oss (personuppgiftsansvarig) eller lämna ett klagomål

Moccamaster vill upplysa dig om att du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan meddela oss eventuella invändningar via e-post till adressen info.se@moccamaster.com. Om du är missnöjd med vår hantering av dina uppgifter kan du lämna in ett klagomål till den norska dataskyddsmyndigheten.