Personvern­erklæring

Denne personvern­erklæringen gir informasjon om hvordan person­opplysninger behandles av Moccamaster Nordic AS («Moccamaster»), Bjørnveien 7 B, 0774 Oslo

1. Behandling av person­opplysninger

For å kunne tilby våre tjenester, herunder vår Moccamaster 10 års garanti og for å sende deg nyhetsbrev, er det nødvendig å behandle visse person­opplysninger. Disse person­opplysningene er for eksempel ditt navn, e-post, telefonnummer og adresse.

2. Formålet med behandlingen av person­opplysninger

2.1. Behandling av person­opplysninger for å kunne kommunisere med deg

Moccamaster behandler alle person­opplysninger i henhold til gjeldende personvern­lovgivning.

Vi benytter oss av en løsning fra Cognito. Løsningen oppfyller kravene i GDPR og brukes til å håndtere garantier, abonnementer og til å sende ut nyhetsbrev via e-post og SMS. For at vi skal kunne lagre garantien på riktig person, og sende e-post til deg som abonnent, må du registrere ditt navn, måned og kjøpsår, e-post og telefonnummer i garanti­skjemaet.

Gjennom Cognito logg- og statistikk­føres brukerens aktivitet i nyhetsbrevet. Dette innebærer loggføring av hvor mange ganger nyhetsbrevet er åpnet, hvor mangle klikk lenkene i nyhetsbrevet oppnår, hvor mange abonnenter som avslutter abonnementet og hvor mange e-poster vi mottar i retur.

Moccamaster behandler kun person­opplysninger i den grad det er nødvendig for å håndtere tilleggs­garantien, samt de vilkår i avtalen som er inngått. Vi baserer vår behandling av person­opplysninger på to ulike grunnlag. Samtykke etter GDPR artikkel 1 (a) er grunnlaget for å sende deg nyhetsbrev. Grunnlaget for å behandle opplysninger i tilknytning til garantien er avtalen du har inngått med oss, jf. GDPR artikkel 1 (b). Cognito er databehandler for Moccamaster, og vi har inngått databehandler­avtale med dem.

2.2. Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Formålet med behandlingen er å nå ut til eksisterende, potensielle og fremtidige kunder med den hensikt å markedsføre Moccamasters tjenester. Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev har du gitt ditt samtykke til behandlingen (GDPR artikkel 1 (a).

3. Bruk av cookies

Vi bruker cookies på våre hjemmesider. For ytterligere informasjon, se vår cookieerklæring.

4. Sikkerhet

Vi har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at person­opplysningene behandles på et sikkerhetsnivå som er passende for risikoen, for eksempel slik at vi sikrer person­opplysningenes konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

5. Mottakere av person­opplysningene og bruk av under­leverandører

Person­opplysningene er lagret i en sky-basert database innenfor EU og er kun tilgjengelig for Moccamaster og vår databehandler, Cognito som administrerer databasen. Ingen andre har tilgang til person­opplysningene.

Moccamaster behandler person­opplysninger i tråd med det som anses å være god praksis og i henhold til gjeldende krav, lover og retningslinjer gitt av myndighetene.

Person­opplysningene som vi samler inn blir kun benyttet av Moccamaster og våre databehandlere. I noen tilfeller overføres person­opplysninger til Moccamasters internasjonale enheter. For slike tilfeller har vi iverksatt administrative, tekniske og fysiske tiltak som ivaretar sikkerheten og beskytter person­opplysningene mot uautorisert tilgang, bruk, endring og ødeleggelse.

Ingen person­opplysninger behandles utenfor EU/EØS.

6. Dine rettigheter

Ved å henvende deg til Moccamaster har du, som registrert, rett til å kreve innsyn i, korrigering av og/eller sletting av person­opplysninger som gjelder deg.

Dersom du oppdager at vi har registrert feil person­opplysninger på deg, kan du selv endre/korrigere dette via lenken i nyhetsbrevet vi sender deg. Lenken tar deg til dine preferanser. Du kan også kontakte oss direkte for å korrigere dataene for deg. Du kan også be om å få person­opplysningene overført til deg eller til en annen behandlings­ansvarlig.

Dersom behandlingen har sitt grunnlag i samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss.

7. Oppbevaringstid

Lagring av dine person­opplysninger vil finne sted så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Vi vil ikke lagre dine person­opplysninger ut over dette, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for behandlingen.

8. Dine rettigheter vedrørende garantien

Når du registrerer din Moccamaster for 10 års garanti, samtykker du til at vi lagrer ditt navn, mobilnummer og e-post i vår database. Dette lagres helt til du ber om at disse opplysningene slettes. Du kan selv avslutte ditt abonnement på nyhetsbrev ved å følge avmeldings­lenken i hvert nyhetsbrev. Vi gjør oppmerksom på at avslutning av abonnement på nyhetsbrev også medfører at du mister din 10 års garanti.

9. Kontaktinformasjon til behandlings­ansvarlig

Moccamaster ønsker å informere om at du har rett til å protestere mot vår behandling av dine person­opplysninger. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til info.no@moccamaster.com. Hvis du er misfornøyd med vår behandling av dine person­opplysninger, har du rett til å klage på dette. En slik klage skal sendes til Datatilsynet.